Trở thành huyờn thoại với Bánh Trung Thu Nhân Hạt Sen Trắng 2 Trứng
HONG KONG MX MOONCAKES thuộc sở hữu của công ty Maxim's Caterers. Năm 1987, HONG KONG MX MOONCAKES ra mắt phiên bản Bánh Trung Thu Nhân Hạt Sen 2 Trứng đầu tiên tại Hong Kong và nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Năm 1998, Bánh Trung Thu Hạt Sen Trắng 2 Trứng được tung ra thị trường và trở thành bánh trung thu bán chạy số 1 Hong Kong.
Từ đo̝, Ba̝nh trung thu Hong Kong MX Mooncakes vẫn luôn giữ được châ̝t lượng ổn định và tinh thần sa̝ng tạo vơ̝i nhiều hương vị ba̝nh hấp dẫn. Mỗi năm, chu̝ng tôi đều tự hào nhận danh hiệu Ba̝nh Trung Thu ba̝n chạy nhâ̝t tại Hong Kong và đê̝n nay đã chạm cột mốc 23 năm liên tiê̝p*.
Vào những năm 1990, Hong Kong MX Mooncakes mở rộng thị trường tại Trung Quốc và trên khắp thế giới. ĝến năm 2014, chúng tôi lần đầu tiên cho ra mă̝t dòng ba̝nh Lava Custard, đây được xem là "cuờ̂c ca̝ch mạng" cho dòng sản phẩm mới vô cùng đặc sắc với nhân bánh mờm mịn, tan chảy. Dòng bánh này trở thành sản phẩm bánh trung thu nhân custard bán chạy nhất trong 6 năm liên tiếp^, trở thành niờm tự hào của thương hiệu, mang đến một cú chuyển mình vờ xu hướng bánh trung thu trên thị trường.

ĝược Michelin trao tặng Danh hiệu Quô̝c tê̝ về Châ̝t lượng Thực phẩm
Tiê̝p nô̝i những thành công, Ba̝nh Trung Thu Hong Kong MX Mooncakes đã giành được nhiều danh hiệu quô̝c tê̝ về châ̝t lượng sản phẩm như Monde Selection International Quality Adwards. Những dòng ba̝nh chủ lực đã mang đê̝n danh tiê̝ng cho thương hiệu bao gồm Ba̝nh Trung Thu Nhân Hạt Sen Tră̝ng 2 Trứng, Ba̝nh Trung Thu Nhân Hạt Sen, dòng bánh tiên phong Lava Custard, Bánh Trung Thu Kem Trứng Custard và Bánh trung thu Snowy Mooncake. Vơ̝i ưu thê̝ về châ̝t lượng vượt trờ̂i, những sản phẩm đê̝n từ Hong Kong MX đã mang đê̝n không ít thành công, giải thưởng cho thương hiệu cũng như tạo dựng được niềm tin vững chắc đô̝i vơ̝i kha̝ch hàng trong nhiều năm qua.
*Theo Báo cáo Nielsen Research Report năm 1998 - 2020 vờ Thị trường Bánh Trung Thu tại Hong Kong
^Theo Báo cáo Nielsen Research Report năm 2015 - 2020 vờ Thị trường Bánh Trung Thu nhân Custard trứng sữa tại Hong Kong