Thông tin liên lạc của Nhà phân phô̝i tại Việt Nam
VIETNAM
Công ty TNHH Mỹ Phẩm Mỹ Diên
+(84)28-3857-0134
ĝịa điểm bán hàng (Thành phô̝ Hồ Chi̝ Minh):
Takashimaya (B2), AEON
ĝịa điểm bán hàng (Hà Nội):
AEON
ĝịa điểm bán hàng (Hải Phòng):
AEON
Cửa Hàng Merci
57 ĝường Thành, Cửa ĝông, Hoàn Kiê̝m, Hà Nờ̂i
33 Thợ Nhuờ̂m, Cửa Nam, Hoàn Kiê̝m, Hà Nờ̂i
271 Giảng Võ, ĝô̝ng ĝa, Hà Nờ̂i
ĝặt hàng trực tuyến ngay hôm nay tại: